Chính sách bảo mật

1. Hoạt động thu thập Thông tin cá nhân

 • Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của khách hàng cho một số mục đích sau:
 • Thực hiện và quản lý việc đặt và xuất hàng cho khách hàng qua điện thoại hoặc đặt hàng trên website bao gồm: họ tên, số điện thoại, địa chỉ giao hàng…
 • Thực hiện và quản lý việc sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng hóa.
 • Tiếp nhận thông tin, góp ý, đề xuất, khiếu nại của khách hàng nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ của chúng tôi.
 • Liên hệ với khách hàng để giải quyết các yêu cầu của khách hàng .

2. Loại thông tin thu thập

Những loại thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập từ khách hàng của mình bao gồm:

 • Thông tin cá nhân như họ và tên
 • Thông tin liên lạc như số điện thoại, địa chỉ email,
 • Thông tin về thanh toán nếu thanh toán bằng tiền mặt hay chuyển khoản

3. Phương pháp thu thập thông tin

Quý khách có thể cung cấp thông tin qua điện thoại hoặc nhập trực tiếp lên đơn đặt hàng của quý khách

4. Thời gian lưu trữ thông tin thu thập 

Chúng tôi sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

5. Việc công bố thông tin thu thập 

 • Chúng tôi muốn khẳng định rằng tất cả các thông tin mà chúng tôi thu thập được khi các cá nhân, tổ chức cung cấp cho chúng tôi qua việc tự nguyện điền vào các biểu mẫu hoặc các thao tác truy cập trên website này được lưu trên server là hoàn toàn được bảo mật và sẽ không được cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào vì bất kỳ mục đích nào trừ trường hợp pháp luật Việt Nam yêu cầu hoặc chuyển nhượng thương hiệu cho một bên thứ ba có quy định việc chuyển nhượng những thông tin về khách hàng của chúng tôi.
 • Các thông tin mà chúng tôi thu thập được được chúng tôi sử dụng trong khuôn khổ hoạt động kinh doanh hợp pháp của mình.
 • Các cá nhân, tổ chức truy cập website này chịu trách nhiệm về tính chính xác cũng như những sai sót liên quan đến những thông tin mà các cá nhân, tổ chức điền vào các biểu mẫu nói trên.

6. Quyền của Khách hàng đối với các Thông tin cá nhân được thu thập 

Bất kỳ khách hàng nào tự nguyện cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi đều được nội bộ chúng tôi bảo mật tuyệt đối, ngoài ra khách hàng có các quyền như sau:

 • Yêu cầu xem lại các thông tin được thu thập;
 • Yêu cầu sao chép lại các thông tin được thu thập;
 • Yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung thông tin được thu thập
 • Yêu cầu dừng việc thu thập thông tin;
 • Yêu cầu xóa các thông tin đã được thu thập.

Khách hàng có thể thực hiện các quyền trên bằng cách tự truy cập vào website hoặc liên hệ với chúng tôi qua email hoặc địa chỉ liên lạc được công bố trên website.

Nếu bạn cần thêm bất kỳ thông tin hoặc có bất kỳ câu hỏi về chính sách bảo mật của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email   hotro@phukiengiare365.com